Thread: Thảo luận Chọn PCX hay SH?
View Single Post
  #12  
Old 18-04-2019, 16:27
Andrew Nguyen Andrew Nguyen is offline
K.I.A
 
Join Date: 08-2012
Location: -`º●º´-Viện nghiên cứu Tình yêu-Dục-`º●º´-
Posts: 1,177
Re: Chọn PCX hay SH?

SH 150i nhé, làm gì thì làm đừng chọn 125, yếu lắm đấy nhé.
Reply With Quote