Thread: Thảo luận Chọn PCX hay SH?
View Single Post
  #5  
Old 18-04-2019, 10:54
bright311's Avatar
bright311 bright311 is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2008
Location: Hà Lội
Posts: 597
Re: Chọn PCX hay SH?

Mình vote PCX 150 nhé. Cảm giác ngồi rất thoải mái, nếu có con bé cho ngồi trước rất tiện.
Thêm nữa PCX cũng có thể độ thêm nhiều thứ.
Reply With Quote