Thread: Thảo luận Chọn PCX hay SH?
View Single Post
  #2  
Old 18-04-2019, 10:20
inori_aizawa's Avatar
inori_aizawa inori_aizawa is online now
Senior Member
 
Join Date: 02-2014
Posts: 7,417
Re: Chọn PCX hay SH?

sh thì qua mẹ con vespa cho rồi. Đựa chạy cũng k tới nỗi bede lại k bị làm giá.

Giá con 125i đủ mua con gts 125 rồi
Reply With Quote