View Single Post
  #4558  
Old 16-04-2019, 21:05
Explorer Explorer is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2014
Posts: 903
Re: vozFApp - Just another vozForums client

Muốn về box chính thì chịu khó bookmark lại box đó thôi, giống như làm luôn nguyên cây box voz
Bookmarks topic hay bookmarks box đều đc. Chỉ việc vuốt từ phải sang trái, vuốt sát mép là đc

Sent using vozFApp
Reply With Quote