View Single Post
  #5  
Old 15-04-2019, 23:38
132456789's Avatar
132456789 132456789 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2010
Posts: 1,247
Re: Trung Quốc thâu tóm Japan Display, công ty làm màn hình cho Apple của Nhật

rồi sau chúng ta và con cháu chúng ta chỉ sài made in china thôi. nếu anh sam tèo nốt
Reply With Quote