View Single Post
  #10  
Old 15-04-2019, 19:05
GenieLeo's Avatar
GenieLeo GenieLeo is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2011
Location: 私の日本人です
Posts: 2,658
Re: [PC] GTA5 Online/FiveM - Trải Nghiệm Anh Em Chi Server [Action/Multiplayer/Coop/2019]

Hy vọng RP ở VN sẽ càng ngày thọ càng lâu, vì kinh nghiệm từ arma 2, arma 3 với chục sv RP của VN chả có cái nào sống đc lâu vì nhiều thành phần vào phá
RP của nc ngoài thì thọ khá lâu, nhất là những sv có whitelist
Reply With Quote