View Single Post
  #4555  
Old 15-04-2019, 13:49
shit_happen's Avatar
shit_happen shit_happen is online now
Senior Member
 
Join Date: 04-2013
Posts: 2,984
Re: vozFApp - Just another vozForums client

Mình giải thích không tốt lắm. Nhưng ae cứ tin mình. Đề xuất của mình giải quyết được cả vấn đề của thím mía, thím thớt và thím duong vu.

Đó là thêm nút "up" với tính năng nhảy lên một cấp trên cây thư mục.
Reply With Quote