View Single Post
  #101  
Old 13-04-2019, 01:02
chuoichien1102's Avatar
chuoichien1102 chuoichien1102 is offline
Junior Member
 
Join Date: 03-2012
Posts: 18
Re: Môi trường ở VNPT IT

Vừa down thử cái app VNPTcheck mấy ông VNPTIT làm về xem, sao nó sơ sài vậy trời :(
Reply With Quote