View Single Post
  #83  
Old 30-03-2019, 06:34
Jim Raynor Jim Raynor is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2010
Posts: 374
Re: Page 9 - Môi trường ở VNPT IT

Tầm 1 tuần thấy họ gửi email bổ sung bằng cấp thì nghĩa là pass rồi. Mình năm ngoái được offer 18 gross * 14 tháng lương + phụ cấp

Được gửi từ iPhone 7 - vozForums
Reply With Quote