View Single Post
  #1613  
Old 24-03-2019, 20:41
SogoKu_vn's Avatar
SogoKu_vn SogoKu_vn is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 07-2006
Location: Đà Nẵng city
Posts: 5,420
Re: [Unbox] TV Coocaa 50S5G mua trên lazada

Skyworth 4k, dvb-t2 anten trời, 4k nét căng
Reply With Quote