View Single Post
  #4535  
Old 24-03-2019, 16:49
ngoccuong7 ngoccuong7 is online now
Senior Member
 
Join Date: 01-2008
Posts: 2,150
Re: vozFApp - Just another vozForums client

mong thớt làm 1 cái optine trong setting để màu chữ về màu mặc định của theme mà mình đang dùng
như hiện tại cứ lần nào cũng phỉa ấn vào cái nút nhỏ nhỏ trên đầu post khó chịu quá 49899
Reply With Quote