View Single Post
  #4533  
Old 22-03-2019, 20:49
yhk6030 yhk6030 is offline
K.I.A
 
Join Date: 01-2013
Posts: 1,160
Re: vozFApp - Just another vozForums client

Android 4.4 full hd bị lỗi hiển thị hình ảnh size lớn. Ăn mất vào nội dung dẫn đến hiển thị thiếu nội dung sếp ơi (f33 nhé)
À mấy cái icon to đùng để trong thẻ quote cũng bị)
Reply With Quote