Thread: Thảo luận Nên mua R15v3 hay GSX R150
View Single Post
  #8  
Old 20-03-2019, 11:45
8700's Avatar
8700 8700 is online now
Senior Member
 
Join Date: 03-2010
Posts: 669
Re: Nên mua R15v3 hay GSX R150

150cc thì tốc độ có hơn nhau nhiều đâu, con nào đẹp thì mua con đó. Vote R15v3
Reply With Quote