View Single Post
  #24  
Old 19-03-2019, 06:36
ngoc341's Avatar
ngoc341 ngoc341 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 01-2007
Location: ⎝⏠⏝⏠⎠⎝⏠⏝⏠⎠ ⎝ ⏝ ⎠⎝ ⏝ ⎠
Posts: 3,965
Re: Gái làm quán ăn có dấu hiệu thích mình

Sướng mỗi thằng chủ quán, tự nhiên có nhân viên biết câu khách, đề nghị thưởng thêm tiền

Sent from Android 2.0 using vozFApp
Reply With Quote