View Single Post
  #39  
Old 18-07-2008, 19:27
valfar's Avatar
valfar valfar is offline
Junior Member
 
Join Date: 07-2008
Posts: 2
Re: Nâng cao chất lượng các bài review -- Thread này đang cần ý kiến đóng góp

Em nghĩ nên có box con về từng loại sản phẩm để dễ tra cứu !
Ví dụ như box con về Màn hình , về Cạc đồ họa v.v...
Reply With Quote