View Single Post
  #2188  
Old 18-03-2019, 04:25
lamifa lamifa is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2017
Posts: 640
Re: Đánh giá router xiaomi gen 3G sau 2 tuần sử dụng

Quyết định quay về với openwrt sau khi chạy một vòng từ openwrt >> Padavan >> Pandorabox >> openwrt, xóa config cẩn thận trong breed trước khi flash.
Nghịch chơi iperf3 lần cuối, nhìn kết quả mà suýt ngất. Tốc độ 5G đã vèo lên ~420 mb/s, cao nhất trong đám, hơn hẳn lần test đầu tiên với openwrt hôm trước, mà lại còn khá ổn định. Còn tốc độ 2.4G vẫn vậy ~75mb/s. Có vẻ là do reset config mà ra.
Last edited by lamifa; 18-03-2019 at 04:28.
Reply With Quote