View Single Post
  #2186  
Old 17-03-2019, 22:00
lamifa lamifa is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2017
Posts: 642
Re: Đánh giá router xiaomi gen 3G sau 2 tuần sử dụng

Chú ý là padavan các phiên bản người mod khác nhau có thể khác nhau về tốc độ. Mình lôi con MI-3 ra test với padavan-ng "compile" bằng prometheus script và code từ hanwckf (gần với code gốc của Andy Padavan hơn khi loại bỏ các addon). Trên Padavan-ng, tốc độ 2.4G chỉ tầm 45-50m/s, rất kém. không test được tốc độ 5G trên Padavan-ng do cổng lan hạn chế chỉ 100 mb/s và không có iperf3 trong firmware (test wifi với iperf server nối qua cổng lan chỉ cho 94-95m/s do hạn chế cổng lan). Trên Padavan-hanwckf, tốc độ 2.4G tốt hơn, khoảng 75 mb/s, còn tố độ 5G khoảng 170-180 mb/s khi test với iperf server chạy trên chính router (cpu đơn lõi ở 580 MHz có thể làm tốc độ test chậm đi). Mặc dù hiện tại padavan-ng trở thành repository duy nhất của script prometheus nhưng có vẻ Linaro1985 có nhiều thay đổi mà không test kỹ, vài ngày sau lại quay về cái cái cũ do có vấn đề. Được cái prometheus cho thêm mấy cái theme màu mè. Còn code Padavan-hanwckf không test cho MI-3 như tác giả của nó viết, thay đổi thông số rồi apply có thể làm giao diện quay đơ đơ, phải refresh lại.

Last edited by lamifa; 17-03-2019 at 22:10.
Reply With Quote