View Single Post
  #2185  
Old 17-03-2019, 21:43
lamifa lamifa is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2017
Posts: 642
Re: Đánh giá router xiaomi gen 3G sau 2 tuần sử dụng

Mới test tốc độ cho padavan (source code từ hanwckf) cho con newifi3. Test bằng iperf3, server chạy trên máy nối cổng lan hay chạy trực tiếp trên router đều cho kết quả khá tương đương, client vẫn là máy MB Air 2013.
Tốc độ trên 2.4G khoảng 80mb/s đến 85mb/s (đỉnh có thể nhảy lên 105mb/s)
Tốc độ trên 5G khoảng 390mb/s (đỉnh lên đến 420mb/s)
Tốc độ wifi của padavan có vẻ cao hơn và ổn đinh hơn openwrt. Tín hiệu wifi lúc test mạnh hơn lúc test trên openwrt do luôn chạy ở max dbm, không chỉnh được như openwrt.

Reply With Quote