View Single Post
  #2  
Old 17-03-2019, 21:10
Kang Mo Yeon's Avatar
Kang Mo Yeon Kang Mo Yeon is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2016
Location: Bệnh viện Hae Sung
Posts: 749
Re: Nhờ cao nhân IT giúp đỡ

sao mà không mở được, dùng Gzip đó, import gzip vào rồi dùng
Reply With Quote