View Single Post
  #6  
Old 17-03-2019, 21:07
daudauqua daudauqua is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2018
Posts: 377
Re: Sao mấy phong trào "Nhặt rác" không được lãnh đạo nhà nước hoan ngênh nhỉ ?

tao chống mắt lên xem chúng mày nhặt rác được bao lâu
Reply With Quote