View Single Post
  #17  
Old 17-03-2019, 21:01
850457 850457 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 04-2008
Location: Hà Tây quê Lụa
Posts: 86
Re: Page 2 - Hỏi tủ lạnh mới mua về cắm dùng luôn hay sao ?

Chờ dầu hồi về hết. Tầm 6 8 tiếng cho yên tâm. Hạn chế tắc dàn, nặng hơn thì chết lốc.

Được gửi từ iPhone X - vozForums
Reply With Quote