View Single Post
  #28  
Old 17-03-2019, 20:56
redenzo.ver2's Avatar
redenzo.ver2 redenzo.ver2 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 05-2013
Posts: 4,030
Re: Gần 8.000 học sinh ở Bắc Ninh ăn thịt lợn do công ty Hương Thành cung cấp

Nhiễm sán mắt thường nhìn thấy mà sao không ý kiến nhỉ
Mà có khi cty kia là sân sau của ai đấy không chừng, chứ bình thường là ngưng hợp đồng liền