View Single Post
  #16  
Old 17-03-2019, 20:38
Hoangkh''s Avatar
Hoangkh' Hoangkh' is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2010
Posts: 2,520
Re: Hỏi tủ lạnh mới mua về cắm dùng luôn hay sao ?

Xưa giờ tất cả tủ lạnh mình đều để hẳn 1 ngày rồi mới cắm. Cái này kiến thức phổ thông rồi.
Reply With Quote