View Single Post
  #14  
Old 17-03-2019, 20:36
Fake_IP's Avatar
Fake_IP Fake_IP is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2013
Posts: 3,813
Re: Hỏi tủ lạnh mới mua về cắm dùng luôn hay sao ?

Vận chuyển thì dầu nó chưa hồi hết về ngăn chứa của block, nếu chạy ngay dễ dẫn đến hỏng block.
Thợ toàn thợ vườn nên mới bảo để gas ổn định, chứ thực ra là do dầu.
Reply With Quote