View Single Post
  #12  
Old 17-03-2019, 20:32
Cho''s Avatar
Cho' Cho' is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2014
Location: Phòng 69, Chuồng 69
Posts: 3,342
Re: Hỏi tủ lạnh mới mua về cắm dùng luôn hay sao ?

Toàn để 2 năm mới dùng
Reply With Quote