View Single Post
  #30  
Old 17-03-2019, 20:32
Trafalgar's Avatar
Trafalgar Trafalgar is online now
Senior Member
 
Join Date: 11-2016
Posts: 785
Re: Juve mua Ronaldo với giá cao , trả lương cao hơn cả ơ Real mà phải dùng lúc cận hết date

Làm kinh tế là chủ yếu.

Yếu tố chuyên môn đứng thứ 2 thôi
Reply With Quote