View Single Post
  #23  
Old 17-03-2019, 20:04
KIS gia re II's Avatar
KIS gia re II KIS gia re II is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2017
Posts: 766
Re: Juve mua Ronaldo với giá cao , trả lương cao hơn cả ơ Real mà phải dùng lúc cận hết date

Với Ronaldo thì đáng giá đến từng xu . Từng dự Ronaldo bên kia dốc sau 2014 và bị anh đạp vào mặt 5 năm liên tục Đến giờ không ngóc đầu nổi
Reply With Quote