View Single Post
  #9  
Old 17-03-2019, 20:03
inori_aizawa's Avatar
inori_aizawa inori_aizawa is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2014
Posts: 7,519
Re: Môi trường ở VNPT IT

Nghe thằng amazing lol kia chém gió làm cc j. Thằng bạn thân tao đang làm có review sô thấy cũng tạm. Làm mấy công nghệ khá cũ. Như .net 3.x với soap service.
Lương cũng cao ở quê, thưởng rất nhiều. Cứ có lễ dc nghĩ là có thưởng.

Mà đéo thẩm dc vụ dc lên chính thức phải làm tiệc đãi cả phòng đi ăn.

Mà cocc c j. Thằng bạn tao nhà h vẫn nhà lá nền đất đây. Tự pv apply vào. Mà vây h chỉ cần tn đh chính qui là dc. K cần khá như trước nữa. Điểm đừng tệ quá nó cũng k gọi pv đâu

Last edited by inori_aizawa; 17-03-2019 at 20:06.
Reply With Quote