View Single Post
  #3  
Old 17-03-2019, 19:57
VanToan234's Avatar
VanToan234 VanToan234 is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2013
Posts: 205
Re: Chia sẻ kinh nghiệm bán hàng điện thoại online!

Bán phụ kiện không biết chỗ thím sao chứ chỗ em giờ nhiều như lợn con cạnh tranh khốc liệt, bán online thì chẳng lãi là bao vì phải cạnh tranh hạ giá sp, em đang buôn bán, sửa chữa đt chuyên sâu mà đói mốc mỏ đây :(
Reply With Quote