View Single Post
  #22  
Old 17-03-2019, 19:57
40tuoilayvo's Avatar
40tuoilayvo 40tuoilayvo is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2017
Posts: 1,018
Re: Juve mua Ronaldo với giá cao , trả lương cao hơn cả ơ Real mà phải dùng lúc cận hết date

Ko phải dạy nhà giàu tiêu tiền. Bọn nó làm kinh tế thì bỏ đống tiền ra thì cũng tính toán chán rồi

Gửi từ Sony G8441 bằng vozFApp
Reply With Quote