View Single Post
  #11  
Old 17-03-2019, 19:35
iklunio iklunio is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2016
Posts: 645
Re: Họ hàng không đồng ý cho quen gái HN.

Quote:
Originally Posted by ATT9 ver4 View Post
Hôm nay giỗ ông, mình dẫn bạn gái về, mọi người bàn tán, lúc họ thấy không có gấu ở đó, có ông chú từng bị gái HN đá, ông nói gái HN nó không chung thủy, không biết tôn trọng người lớn, nấu đồ ăn không hợp với họ hàng mình.
Thế là gấu vô tình nghe được, bỏ về SG luôn
Dân bắc khẩu vị khác với dân trong đây mà
Reply With Quote