View Single Post
  #2  
Old 17-03-2019, 19:32
NothingRelevant's Avatar
NothingRelevant NothingRelevant is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2014
Posts: 2,452
Re: 'Âm thầm' tăng giá sách giáo khoa?

Một quyển sách có gần 7k mà còn in màu không lỗ hơi phí nhỉ
Tăng 20% có đáng bn đâu
Reply With Quote