View Single Post
  #4  
Old 17-03-2019, 19:25
potter's Avatar
potter potter is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2010
Posts: 663
Re: Juve mua Ronaldo với giá cao , trả lương cao hơn cả ơ Real mà phải dùng lúc cận hết date

Vì 100 củ năm 2009 nó khác với 100 củ năm 2018.
Reply With Quote