View Single Post
  #14  
Old 17-03-2019, 19:25
khoaman90 khoaman90 is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2009
Posts: 829

Đang thắc cái này dọn xong mấy bịch đen để đâu, vì vận chuyển đống đó ra chỗ thu gom là 1 vấn đề hay để đó chụp hình check in rồi về

Sent from my iPhone using vozForums
Reply With Quote