View Single Post
  #10  
Old 17-03-2019, 19:14
WENBIE's Avatar
WENBIE WENBIE is online now
Senior Member
 
Join Date: 10-2007
Location: Hà Nội
Posts: 27,067
Re: Đám cưới con người ta

m phải nói là đám cưới của con bố mẹ nhà người ta
vì toàn khách bố mẹ chúng nó chứ ai
Reply With Quote