View Single Post
  #1  
Old 17-03-2019, 19:11
ATT9 ver4 ATT9 ver4 is online now
K.I.A
 
Join Date: 05-2013
Posts: 251
Họ hàng không đồng ý cho quen gái HN.

Hôm nay giỗ ông, mình dẫn bạn gái về, mọi người bàn tán, lúc họ thấy không có gấu ở đó, có ông chú từng bị gái HN đá, ông nói gái HN nó không chung thủy, không biết tôn trọng người lớn, nấu đồ ăn không hợp với họ hàng mình.
Thế là gấu vô tình nghe được, bỏ về SG luôn
Reply With Quote