View Single Post
  #1  
Old 17-03-2019, 19:05
ushikawa4 ushikawa4 is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2014
Posts: 4,302
Đám cưới con người ta

Mình nghe thiên hạ đồn đám này 300 mâm lận, mâm 10.

Last edited by ushikawa4; 17-03-2019 at 19:19.
Reply With Quote