View Single Post
  #2183  
Old 17-03-2019, 13:52
nmtinh's Avatar
nmtinh nmtinh is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 09-2008
Posts: 530
Re: Đánh giá router xiaomi gen 3G sau 2 tuần sử dụng

Của mình cắm usb 32GB làm được bình thường, nhưng cắm HDD ngoài có hiện thông tin nhưng không làm gì được
Reply With Quote