View Single Post
  #70  
Old 17-03-2019, 12:25
w3blake3w's Avatar
w3blake3w w3blake3w is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 12-2010
Location: Where she live!
Posts: 1,789
Re: Review "Từ quốc giày Vozer lên utralboost laceness"

Chắc chắn độ êm của đế Hunter không bằng cloud foam nhé, đừng nói bounce! Das được cái con rẻ nhất đến đắt nhất đế đều êm.
Nhưng vấn đề có lẽ ở form của nó không phù hợp với chân bác, đáy là lí do toàn ra shop thử chứ không order online.

Đăng từ next.voz.vn phiên bản mới của vozForums. Click để xem bình luận gốc.
Reply With Quote