View Single Post
  #104  
Old 16-03-2019, 14:55
cdm2007's Avatar
cdm2007 cdm2007 is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2012
Posts: 5,336
Re: [Hướng dẫn] Undervolt GPU (hạ nhiệt cho VGA vào hè)

Xài RBE mod volt trong Bios roài mà .... hùi hộp ếu dám flash!
Original

Mod
Reply With Quote