View Single Post
  #2142  
Old 15-03-2019, 22:36
Tuan565 Tuan565 is online now
Senior Member
 
Join Date: 06-2012
Posts: 1,002
Re: Page 213 - Đánh giá router xiaomi gen 3G sau 2 tuần sử dụng

Quote:
Originally Posted by hieutokyo1903 View Post
E cấu hình cả 2 cách cùng lớp mạng( 192.168.1.x +tắt DHCP+ lan to lan), khác lớp mạng(192.168.x.1+ bật DHCP+ lan to wan) đèn (lan+wan) ở con newifi đều sáng hết mà cái biểu tượng mạng không lên đèn là như nào thím.
Cục tổng chưa cấp phát được IP cho con đó
Thử để Static IP ở con Newifi luôn đi - khác lớp mạng
Có mạng ok rồi thì tắt wifi con nhà mạng đi cho đỡ tải nặng
Reply With Quote