View Single Post
  #13  
Old 14-03-2019, 07:02
'ZzZzZ' 'ZzZzZ' is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 09-2010
Posts: 2,286
Re: board card có cục lạ

Quote:
Originally Posted by QuynhNhu View Post
Tui làm Bảo trì điện CN, 3 cái board này nó nhỏ keo lên ốc miết
Đang k hiểu thằng bán VGA vì lý do gì lại nhỏ cái keo này lên
Ốc của laptop và điện thoai vẫn có nhỏ keo đó như nhưng ít hơn


Gửi từ HMD Global TA-1053 bằng vozFApp
Reply With Quote