View Single Post
  #25  
Old 11-03-2019, 17:39
trangthanhphuong trangthanhphuong is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2011
Posts: 879
Re: [Sự thật về trâu]

Doanh số NVIDIA thống kê là dòng chuyên trâu (không có cổng kết nối sau đít). Cho nên ô thớt có vẻ nhầm! Chứ số lượng NVIDIA gamer mà nông dân mang đi cày chỉ là hạt bụi so với trâu AMD. Nói trâu Nvidia dòng gamer ít lỗi hơn cũng đúng vì trâu AMD nó có bios vắt kiệt sức cmnr thì làm sao mà còn ngon như lúc chưa cày được. Cho nên mua trâu về chơi nhắm NVIDIA cũng là một quyết định khôn ngoan đấy!
Reply With Quote