View Single Post
  #9799  
Old 10-03-2019, 22:16
Ilum's Avatar
Ilum Ilum is online now
Senior Member
 
Join Date: 10-2010
Posts: 181
Re: Nhờ tìm nhạc, phim, bài hát,... cho hết vào đây. Post ngoài chỗ này sẽ bị K.I.A, M.I.A tùy thích.

Quote:
Originally Posted by helloworld1001 View Post
xin tên bài hát đoạn đầu
2 bài trong 2 clip

Unknown Brain - Why Do I?
https://youtu.be/tcHJodG5hX8

Diamond Eyes - Flutter
https://youtu.be/lEHM9HZf0IA
Reply With Quote