View Single Post
  #24  
Old 10-03-2019, 00:17
renoxp's Avatar
renoxp renoxp is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 05-2007
Posts: 2,503
Re: AB trang bị Smartkey(SMK) bị lấy trộm trong vài giây

Ai đang dùng smartkey cũ thì mua bộ gì bên FastLock kìa, nó thêm tính năng check remote khi quên.

Mà xe mới sau này nó thêm cái báo + ngắt đề khi remote rời quá tầm.
Reply With Quote