View Single Post
  #16  
Old 08-03-2019, 21:50
hninja222's Avatar
hninja222 hninja222 is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 12-2010
Posts: 2,723
Re: Cho e hỏi về Tay cầm xbox trên Tiki

Mình mua tay của Trọng lễ dính ngay 2 cái tay liền bị drift analog bên phải.
Chán không muốn nói tiếp.
Reply With Quote