View Single Post
  #7  
Old 08-03-2019, 16:36
kenvin0208's Avatar
kenvin0208 kenvin0208 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 07-2009
Posts: 89
Re: Điểm danh những ai dính trâu bệnh

1080ti thi thoảng bị nháy màn hình :(
Reply With Quote