Thread: Cù Lao Chàm
View Single Post
  #29  
Old 07-03-2019, 14:26
thienkhai thienkhai is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2012
Posts: 173
Re: Cù Lao Chàm

Tôi có đi 1 lần hồi 2012 gì đó, sáng ra đảo tối về. Lần đầu đi cano ko biết ngồi đằng trước tàu,sóng nó đánh bay cao cả nửa mét, sợ hết hồn. Lúc m đi đào có tý người, thăm chùa gì đó trên đảo, đi linh tinh rồi về nhà hàng ven bãi biển ăn
Reply With Quote