Thread: Cù Lao Chàm
View Single Post
  #24  
Old 07-03-2019, 14:08
hoanghsph hoanghsph is offline
K.I.A
 
Join Date: 11-2013
Posts: 1,780
Re: Cù Lao Chàm

Up cái ngày năm ngoái, đôi tông mua trước khi lên Đảo vẫn còn
Reply With Quote