Thread: Cù Lao Chàm
View Single Post
  #17  
Old 07-03-2019, 13:41
gialam_0.0 gialam_0.0 is offline
K.I.A
 
Join Date: 07-2014
Posts: 6,225
Re: Cù Lao Chàm

năm ngoái ra đó tắm bị sứa đốt
đau như ong chích vậy
Reply With Quote